Onze ambitie

Een waardig bestaan met regie over uw eigen leven. Het klinkt zo makkelijk, maar wat is het in de huidige tijd een moeilijk te realiseren iets, wanneer u afhankelijk bent van de inzet van anderen. De zorg staat al langdurig onder druk, de WMO heeft nog niet opgeleverd voor de cliënt wat u zou willen en met alle diverse partijen schakelen en alles naar uw eigen wens proberen te krijgen is een dagtaak.

Voor de initiatiefnemers van  Hart voor Thuis is bovenstaande de aanleiding geweest om het anders te gaan doen. Door een slimme inzet van techniek en een klantgerichte visie op cliëntbenadering. Dit wordt doorvertaald naar het op de markt zetten van een organisatie welke niet is gericht op winst en mooie panden, maar gericht op goede ondersteuning en zorg met regie van de cliënt. Voor elke klasse, voor elke ondersteuningsbehoefte en voor elke zorgzwaarte. En u bent er niet voor ons, wij werken in uw team.

Missie

Het bieden van ondersteuning, zorg en verpleging op maat, waarbij de cliënt zoveel mogelijk regie behoud. Door inzet van deskundig personeel, die de visie van Hart voor Thuis onderschrijven, wordt de cliënt het centrale punt van de onderneming. De onderneming is maatschappelijk gericht en zal dan ook de cliënt voor de winst stellen. Respect, betrokkenheid, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden die ons kenmerken.

Visie

De visie van Hart voor Thuis is het op zoveel mogelijk manieren bijdrage leveren aan een zorgzame, liefdevolle en menswaardige Thuis. De cliënt heeft de regie, het deskundige personeel geeft inhoud aan de vraag. De ondersteuning vanuit Hart voor Thuis zorgt voor continuïteit, een kleine kring van mensen om de cliënt heen en voor slimme oplossingen om Thuis Thuis te laten blijven, al is er een zorgbehoefte. Wij zitten in uw team en zullen ten alle tijden voor ogen hebben om u op een menswaardige manier zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen.
Indien er winst wordt gemaakt, zal de winst worden ingezet voor ontwikkelprojecten, voor mensen die minder te besteden hebben en voor ontwikkeling / inzet van personeel.

Uw Hart voor Thuis

Is uw interesse gewekt en wilt u ook van onze diensten gebruik maken, klik dan hier

Wil je als teamspeler diensten gaan leveren voor onze cliënten, klik dan hier